രണ്ട് യുദ്ധങ്ങള്‍ക്കും മദ്ധ്യേ


മാനവ ചരിത്രത്തില്‍ നമ്മളുടെ തലമുറ എവിടെ നില്‍ക്കുന്നു?

നമ്മള്‍ എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്‌? മനുഷ്യന്‍റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ആണ്?
ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വാചകത്തില്‍ ഉത്തരം പറഞ്ഞാല്‍ അത് ഇതായിരിക്കും.
ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ തലമുറയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടു യുദ്ധങ്ങള്‍ക്കും മദ്ധ്യേ ആണ്.
ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ചിന്താവിഷയം.

മനുഷ്യപുത്രനും ദൈവപുത്രനും


യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ഭൌതീക ശുശ്രൂഷാ വേളയില്‍ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടു പദങ്ങള്‍ ആണ്, മനുഷ്യപുത്രന്‍ എന്നതും ദൈവപുത്രന്‍ എന്നതും.
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നീണ്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷവും ഈ പദങ്ങളുടെ യേശുവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഈ പദങ്ങള്‍ ഇന്നും വേദപണ്ഡിതന്മാര്‍ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി ആണ്.

യേശു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചതാണ് എങ്കിലും, ഈ രണ്ടു പദങ്ങളും തുല്യമല്ല; അവയുടെ അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്യം ഇല്ല; അവ തമ്മില്‍ ഗൌരമായ ബന്ധവും ഇല്ല.
അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു പദങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായി, രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി ചിന്തിക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ദാനിയേലിന്റെ ദര്‍ശനത്തിലെ 4 മഹാമൃഗങ്ങൾ

ദാനിയേല്‍ കണ്ട 4 മഹാമൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദര്‍ശനവും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം.
അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന പുസ്തകമായിട്ടാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തെ പൊതുവേ കണക്കാക്കുന്നത്.
ദാനിയേല്‍ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ നെബൂഖദുനേസ്സരിന്റെ സ്വപ്നവും ഏഴാം അദ്ധ്യായത്തിലെ 4 മഹാമൃഗങ്ങളുടെ ദര്‍ശനവും "apocalypse" എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Apocalypse മൂല ഭാഷയായ ഗ്രീക്കില്‍ ഈ വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം വെളിപ്പാട്, പൂര്‍ണ്ണമായി അറിയിക്കപ്പെട്ടത്‌, മൂടുപടം നീക്കുക എന്നിങ്ങനെ ആണ്.

നെബൂഖദുനേസ്സരിന്‍റെ സ്വപ്നം

ബാബിലോണിയന്‍ രാജാവായിരുന്ന നെബൂഖദുനേസ്സരിന്റെ സ്വപ്നവും ദാനിയേല്‍ അതിന് നല്‍കിയ വ്യാഖ്യാനവും, ദാനിയേല്‍ കണ്ട 4 മഹാമൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദര്‍ശനവും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ആണ് നമ്മളുടെ പഠന വിഷയം.
ഈ പഠനം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളില്‍ ആയിട്ടാണ് ഞാന്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നെബൂഖദുനേസ്സരിന്റെ സ്വപ്നവും അതിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനവും ആണ്.
രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ദാനിയേല്‍ കണ്ട 4 മഹാമൃഗങ്ങളുടെ ദര്‍ശനവും അതിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനവും ആണ്.
ഇവ തമ്മില്‍ വളരെയധികം ബന്ധം ഉണ്ട്.

ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍


ഇതൊരു പ്രത്യേക സന്ദേശമാണ്. ജീവിത ഭാരങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ട്, നാളുകളായി, ജാഗ്രതയോടെ പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടും വിടുതല്‍ കാണുവാന്‍ കഴിയാതെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണി നീക്കുന്ന അനേകര്‍ നമ്മളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്.
ഒരു മനുഷ്യനും തങ്ങളെ അലട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ അല്ല. ഒന്നല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.
അതില്‍നിന്നും ഒരു വിടുതല്‍ നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ജീവിതത്തില്‍ കയറികൂടിയ അന്ധകാരത്തിന്‍റെ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും ഒരു വിടുതല്‍ ലഭിക്കേണം എന്ന് നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഈ സന്ദേശം നിങ്ങക്കുവേണ്ടി ഉള്ളതാണ്.
ദൈവത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാത്യശയെക്കുറിച്ചു പറയുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അതിനാല്‍ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധയോടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെയും കേള്‍ക്കുക.
ഇതു നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹമാകും. തീര്‍ച്ച.