ദൈവീക അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രഹസ്യം

പഴയനിയമകാലത്തും പുതിയനിയമ കാലത്തും ബുദ്ധിയിലും, ബലത്തിലും, സമ്പത്തിലും ശക്തരായ ജനമാണ് യിസ്രായേല്‍. അനേക പ്രാവശ്യം അവര്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴില്‍ പ്രവാസികളും അടിമകള്‍ ആയി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, അവര്‍ അതിശക്തമായി തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ജനതയുടെ ബുദ്ധിവൈഭവവും, ശക്തിയും ലോകത്തെ മറ്റ് എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളെയും എക്കാലത്തും അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി യുദ്ധചെയ്യുക അല്ല, സൌഹൃദമാണ് ഏറെ നല്ലത് എന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും, അവരുടെ ശത്രുക്കള്‍ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെ തകര്‍ക്കുവാന്‍ വഴികള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നവരും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു.

യിസ്രായേല്‍ യഹോവയായ ദൈവത്താല്‍, അവന്റെ സ്വന്ത ജനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് എന്നു നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. അവര്‍ ജയാളികള്‍ ആയി ജീവിക്കേണം എന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും അവര്‍ എക്കാലവും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. ഉയര്‍ച്ച താഴ്ചകള്‍ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. പുതിയനിയമ സഭയും ദൈവത്താല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം ആണ്. ക്രിസ്തീയ സഭയും എപ്പോഴും ജയാളികള്‍ ആയിരിക്കേണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭ ജയാളികള്‍ ആണോ എന്നതില്‍ സംശയം ഉണ്ട്.

സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം

സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതന്മാരെപ്പോലെ മനുഷ്യ സങ്കല്‍പ്പത്തെ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ജീവികളും ഇല്ല. മനുഷ്യന്റെ രൂപവും, നിഷ്കളങ്കവും സുന്ദരവും ആയ മുഖവും, വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ശുഭ്രവസ്ത്രവും അണിഞ്ഞ് മനുഷ്യര്‍ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവര്‍ ആണ് കഥകളിലെ ദൂതന്മാര്‍. ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ സത്യവും മിഥ്യയും ഇടകലര്‍ന്നതാണ്. എന്നാല്‍ വേദപുസ്തകം ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ നിന്നും അവരുടെ സത്വത്തെക്കുറിച്ചും, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയും. ദൂതന്മാരുടെ ചരിത്രത്തില്‍ നമുക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതന്മാരെയും, പാപത്താല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മഹിമയില്‍ നിന്നും വീണുപോയ ദൂതന്മാരെയും കാണാം. എന്നാല്‍ ഇവിടെ, ഈ പഠനത്തില്‍, നമ്മള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. വീണുപോയ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് നമ്മള്‍ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ല.    

ദൂതന്മാര്‍ എന്നതിന് പഴയനിയമത്തില്‍ എബ്രായ ഭാഷയില്‍ മലാക്ക് (malakh) എന്ന വാക്കും, പുതിയനിയമത്തില്‍ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയില്‍ ഏഞ്ജെലോസ് (anggelos) എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു വാക്കിന്റെയും അര്‍ത്ഥം ദൂത് വാഹികര്‍ എന്നാണ്.