ക്രൂശിലെ കള്ളന്റെ മൊഴി

ക്രൂശിലെ കള്ളന്മാരുടെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ.
രണ്ട് കള്ളന്മാരില്‍ ഒരുവന്‍റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ കഥ തീര്‍ച്ചയായും ആകര്‍ഷണീയം തന്നെ ആണ്.
ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ മാനസാന്തരം അവന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം എന്നും, അത് അവന്‍റെ ജീവിതത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷത്തില്‍ ആയാല്‍ പോലും ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നും, എത്ര വലിയ പാപിക്കും രക്ഷ കൃപയാല്‍ വിശ്വസം മൂലം ലഭ്യമാണ് എന്നും, രക്ഷയ്ക് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും മാനസാന്തരവും മാത്രം മതിയാകും എന്നും ഈ സംഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

മോശെ, വിമുഖനായ ദാസന്‍

നമ്മളുടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുമായി ചേര്‍ന്നാണ്. ഒരു തരം പങ്കാളിത്ത പ്രവര്‍ത്തന രീതിയാണ് ദൈവം തുടരുന്നത്. ഇതു നമ്മള്‍ക്ക് വേദപുസ്തകത്തില്‍ ഉടനീളം കാണാം.
ദൈവത്തിനു ഈ ഭൂമിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആരുടേയും അനുവാദമോ സഹായമോ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യനുമായി പങ്ക് ചേര്‍ന്ന് മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കാറുള്ളൂ.
എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ സാധാരണ പറയുന്നതുപോലെ, ഞാന്‍ പാതി, ദൈവം പാതി, എന്ന രീതിയല്ല ദൈവത്തിന്റെത്.
ഇതു നമ്മള്‍ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണം.
നമ്മള്‍ ചെയ്തതിന്‍റെ ബാക്കി ചെയ്യുക ദൈവത്തിന്റെ രീതി അല്ല. കാരണം ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോള്‍, അത് എന്തായിരിക്കേണം, എവിടെ, എപ്പോള്‍ ചെയ്യേണം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കേണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ ആണ്.