അവന്‍റെ അടിപ്പിണരുകളാല്‍

വേദപുസ്തകത്തിലെ യെശയ്യാവ് പ്രവാചകന്‍റെ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങള്‍ മാത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം ആണിത്.
അതിനായി നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങള്‍ വായിക്കാം.


യെശയ്യാവ് 53: 4, 5
4    സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു; നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു; നാമോ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു.
5    എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾനിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെമേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു.

യെശയ്യാവ് 53 -)൦ അദ്ധ്യായത്തിളെ ഈ വിവരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ക്രൂശ് മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് ക്രൈസ്തവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
എന്നാല്‍ യാഹൂദന്മാര്‍ക്ക് ഈ വിവരണം തങ്ങളുടെ പ്രവാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട്.

സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവായ മത്തായിയും അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസും ഈ വാക്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളില്‍ യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ ശുശ്രൂഷയും ക്രൂശീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതു ഈ വാക്യങ്ങള്‍ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

യഹൂദ വാമൊഴി പാരമ്പര്യവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസങ്ങളും

യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയില്‍ വായ്‌ മൊഴിയാല്‍ പകരപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രമാണങ്ങള്‍, ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി, പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോട്ടസ്റെന്റ്റ് സഭകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഹൃസ്വമായ ഒരു ആമുഖം മാത്രം ആണ് ഈ സന്ദേശം.

 ഇതു വളരെ ഹൃസ്വമായ ഒരു സന്ദേശം ആയതിനാല്‍ കുറച്ച് വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ.

എന്നിരുന്നാലും ഇതു താങ്കള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹം ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനവും ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ അവസാനവും

എഡ്വേര്‍ഡ് ഗിബ്ബണ്‍ (Edward Gibbon) പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരന്‍ ആണ്.
The Decline and Fall of the Roman Empire അഥവാ റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷയവും പതനവും എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ്.
 20 വര്‍ഷങ്ങളുടെ കഠിനമായ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി ആര് വാല്യങ്ങളില്‍ ആയി ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉയര്‍ച്ചയും പതനവും, ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രം, റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്താല്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്തിനുശേഷം ഉള്ള ക്രൈസ്തവ സഭാചരിത്രം, അന്നത്തെ യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം, തുടങ്ങി ബൈസാന്റിയം എന്ന കിഴക്കന്‍ റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകര്ച്ചവരെയും ഉള്ള, 98 AD മുതല്‍ 1590 AD വരെയുള്ള ചരിത്രം ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.