അതിരുകള്‍

നമ്മള്‍ ഇന്ന് അതിരുകള്‍ എന്ന വിഷയമാണ് ചിന്തിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അതിരുകള്‍ പൊതുവേ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാല്‍ എല്ലായിടത്തും ഏതിലും അതിരുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
എന്നാല്‍ അതിരുകള്‍ ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ആണ്.
ഒരേസമയം അതിരുകളെ തകര്‍ക്കുവാനും, നിര്‍മ്മിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും നമ്മള്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിരുകള്‍ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുവാന്‍ നമ്മള്‍ ഭയപ്പെടുന്നു.
അതിരുകള്‍ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകര്‍ക്കുന്നു, അതിരുകള്‍ ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അര്‍ത്ഥവും മൂല്യവും ഇല്ല.

യാക്കോബ്, ദൈവത്തിന്‍റെ യിസ്രായേല്‍

പഴയനിയമത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണ്ണനായ, ശക്തനും ഉന്നതുനുമായ ഗോത്രപിതാവാണ് യാക്കോബ്.
അവന്‍റെ ജീവിതം ഉപായങ്ങളും, നിരാശയും, വേദനകളും, ഒറ്റപ്പെടുത്തലും ഏകാന്തതയും, ഒപ്പം ആത്മീയമൂല്യങ്ങളുള്ളതും ആയിരുന്നു.
ജീവിതകാലത്ത് ആരും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വേദനയും നിരാശയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല.
തന്‍റെ ഭാരം പങ്കുവെക്കുവാന്‍ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
യാക്കോബ് ഏകനായി ജീവിച്ചു, ഏകനായി പൊരുതി. ഏകനായി ജയിച്ചു.
അവനാണ്, യിസ്രായേല്‍ എന്ന രാജ്യം. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും അബ്രഹാമിനും മോശെക്കും ഇടയില്‍ അവന്‍ ഇപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു.