ആസ്ബറിയിലെ ഉണർവ് 2023


മെത്തോഡിസ്റ്റ് സഭാ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ചിന്തകളിൽ അടിസ്ഥാനമായി, 19 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഹോളിനെസ്സ് മുന്നേറ്റത്തോട് ചേർന്ന് നിലക്കുന്ന, ഒരു താരതമ്യേന ചെറിയ സ്വകാര്യ സർവ്വകലാശാലയാണ്, ആസ്ബറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി (Asbury University). ഇത് അമേരിക്കയിൽ, കെൻറ്റുക്കി എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ, വിൽമോർ എന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് (Kentucky, Wilmore). ഈ യൂണിവേർസീറ്റിയിൽ, എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടക്കറുണ്ടായിരുന്ന ആരാധന, അന്ന് അവസാനിക്കാതെ, ഏകദേശം രണ്ട് ആഴ്ചയോളം തുടർന്നു. ഇതിനെയാണ് ആസ്ബറി ഉണർവ് 2023 എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലും സമാനമായ ഉണർവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ ആണ് അതിനെ 2023 എന്ന വർഷം കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത്.

തിന്മ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു?

എന്താണ് തിന്മ?

 

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തിന്മയുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാന്‍ ആദിമകാലം മുതല്‍ മനുഷ്യര്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യത്തിന്റെ ചുരുള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും അഴിക്കുവാന്‍ മനുഷ്യമനസ്സുകള്‍ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മള്‍ നന്‍മയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു, നന്മ മാത്രം പരത്തുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു, നന്മ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണം എന്നു മറ്റുള്ളവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു, തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, തിന്മയെ തുടച്ചു നീക്കുവാന്‍ നമുക്ക് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും തിന്മ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അത് നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. മതങ്ങളും, രാക്ഷ്ട്രീയ സിന്ധാന്തങ്ങളും മനുഷ്യ നന്മയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്നു അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, അതിന്റെ അനുയായികൾ നിരപരാധികളായ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ലോകമഹായുദ്ധങ്ങള്‍, പ്രാദേശിക യുദ്ധങ്ങള്‍, ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങള്‍, വംശീയ കലാപങ്ങള്‍, തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം അതിക്രൂരമായ അക്രമങ്ങളാണ് മനുഷ്യരുടെമേല്‍ അഴിച്ചുവിടുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. തിന്മ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, കുറയുന്നതുപോലും ഇല്ല. അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും ക്രൂരതയും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതെ ഉള്ളൂ.