ഭൌതീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൈവീക ഉദ്ദേശ്യം

ഈ സന്ദേശം ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ ചര്‍ച്ച അല്ല.
നമ്മളുടെ ദൈനംദിന പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
വേദപുസ്തക മര്‍മ്മങ്ങളെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് എന്റെ എക്കാലത്തേയും രീതി.
കഷ്ട്ടപ്പെടുകയും വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ രോദനം കേള്‍ക്കാതെ എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാന്‍ കഴിയുക ഇല്ല.

നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു ചെറിയ ചോദ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കാം.
ദൈവം നമ്മളെ ഭൌതീകമായി അനുഗ്രഹിക്കുമോ?
“നിശ്ചയമായും” എന്നതായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയുടെ മറുപടി.
നമ്മള്‍ ഈ ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നാളുകളില്‍ ദൈവം നമ്മളെ ഭൌതീകമായി അനുഗ്രഹിക്കും.
നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മള്‍ കാണുന്ന ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ആണ് ഭൌതീക നന്മകള്‍.